Акафист сладчайшему молитва

Новая статья: акафист сладчайшему молитва на сайте святая-молитва.рф - во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Акафист Иисусу Сладчайшему

Одобрен: досинодальный период

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те. Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Ви́­дя вдо­ви́­цу зе́ль­не пла́­чу­щу, Го́с­по­ди, я́ко­же бо тог­да́ уми­ло­се́р­див­ся, сы́­на ея́ на по­гре­бе́­ние не­со́­ма вос­кре­си́л еси́; си́­це и о мне уми­ло­се́р­ди­ся, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, и грех­ми́ умерщв­ле́н­ную мою́ ду́­шу вос­кре­си́, зо­ву́­щую: Алли­лу́иа.

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти Фи­ли́пп ища́, Го́с­по­ди, по­ка­жи́ нам От­ца́, гла­го́­ла­ше; Ты же к не­му́: то­ли́­кое вре́­мя сый со Мно́ю, не по­зна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне, и Аз во От­це́ есмь? Те́м­же, Не­из­сле́­до­ван­не, со стра́­хом зо­ву́ Ти:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ пре­си́ль­ный. Иису́­се, Вла­ды́­ко дол­го­тер­пе­ли́­вый; Иису́­се, Спа́­се пре­ми́­ло­сти­вый. Иису́­се, хра­ни́­те­лю мой пре­бла­ги́й; Иису́­се, очи́с­ти гре­хи́ моя́. Иису́­се, оты­ми́ без­за­ко́­ния моя́; Иису́­се, от­пус­ти́ не­пра́в­ды моя́. Иису́­се, на­де́ж­до моя́, не оста́­ви ме­не́; Иису́­се, по­мо́щ­ни­че мой, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой, не за­бу́­ди ме­не́; Иису́­се, Па́­сты­рю мой, не по­гу­би́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Си́­лою свы́­ше апо́с­то­лы об­ле­ки́й, Иису́­се, во Иеру­са­ли́­ме се­дя́­щия, об­ле­цы́ и ме­не́, об­на­же́н­на­го от вся́­ка­го бла­го­тво­ре́­ния, теп­ло­то́ю Ду́­ха Свя­та́­го Тво­его́ и даждь ми с лю­бо́­вию пе́­ти Те­бе́: Алли­лу́иа.

Име́яй бо­га́т­ство ми­ло­се́р­дия, мы­та­ри́ и гре́ш­ни­ки, и не­ве́р­ныя при­зва́л еси́, Иису́­се; не пре́­зри и ме­не́ ны́­не, по­до́б­на­го им, но, я́ко мно­го­це́н­ное ми́­ро, при­ими́ песнь сию́:

Иису́­се, си́­ло не­по­бе­ди́­мая; Иису́­се, ми́­лос­те без­ко­не́ч­ная. Иису́­се, кра­со­то́ пре­све́т­лая; Иису́­се, лю­бы́ не­из­ре­че́н­ная. Иису́­се, Сы́­не Бо́­га Жи­ва́­го; Иису́­се, по­ми́­луй мя гре́ш­на­го. Иису́­се, услы́­ши мя в без­за­ко́­ни­их за­ча́­та­го; Иису́­се, очи́с­ти мя во гре­се́х рож­де́н­на­го. Иису́­се, нау­чи́ мя не­по­тре́б­на­го; Иису́­се, осве­ти́ мя те́м­на­го. Иису́­се, очи́с­ти мя скве́р­на­го; Иису́­се, воз­ве­ди́ мя блу́д­на­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Бу́­рю внутрь име́яй по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Петр утопа́­ше; уз­ре́в же во пло́­ти Тя су́­ща, Иису́­се, и по во­да́м хо­дя́­ща, по­зна́ Тя Бо́­га и́с­тин­на­го и, ру́­ку спа­се́­ния по­лу­чи́в, ре­че́: Алли­лу́иа.

Слы́­ша сле­пы́й ми­мо­хо­дя́­ща Тя, Го́с­по­ди, пу­те́м во­пия́­ше: Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов, по­ми́­луй мя! И, при­зва́в, от­ве́рзл еси́ о́чи его́. Про­све­ти́ у́бо ми́­лос­тию Твое́ю о́чи мы́с­лен­ныя се́рд­ца и ме­не́, во­пию́­ща Ти и гла­го́­лю­ща:

Иису́­се, вы́ш­них Со­зда́­те­лю; Иису́­се, ни́ж­них Ис­ку­пи́­те­лю. Иису́­се, пре­ис­по́д­них по­тре­би́­те­лю; Иису́­се, всея́ тва́­ри укра­си́­те­лю. Иису́­се, души́ моея́ уте́­ши­те­лю; Иису́­се, ума́ мо­его́ про­све­ти́­те­лю. Иису́­се, се́рд­ца мо­его́ ве­се́­лие; Иису́­се, те́­ла мо­его́ здра́­вие. Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя; Иису́­се, све́­те мой, про­све­ти́ мя. Иису́­се, му́­ки вся́­кия из­ба́­ви мя; Иису́­се, спа­си́ мя, не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Бо­го­то́ч­ною Кро́­вию я́ко­же ис­ку­пи́л еси́ нас дре́в­ле от за­ко́н­ныя кля́т­вы, Иису́­се, си́­це из­ми́ нас от се́­ти, е́ю­же змий за­пя́т ны страсть­ми́ плот­ски́­ми, и блу́д­ным на­важ­де́­ни­ем, и злым уны́­нием, во­пию́­щия Ти: Алли­лу́иа.

Ви́­дев­ше о́т­ро­цы ев­ре́й­стии во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем Со­зда́в­ша­го ру­ко́ю че­ло­ве́­ка, и Вла­ды́­ку ра­зу­ме́в­ше Его́, по­тща́­ша­ся ве́твь­ми уго­ди́­ти Ему́, оса́н­на во­пию́­ще. Мы же песнь при­но́­сим Ти, гла­го́­лю­ще:

Иису́­се, Бо́­же и́с­тин­ный; Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов. Иису́­се, Ца­рю́ пре­сла́в­ный; Иису́­се, А́гн­че не­по­ро́ч­ный. Иису́­се, Па́­сты­рю пре­ди́в­ный; Иису́­се, хра­ни́­те­лю во мла́­до­сти мое́й. Иису́­се, кор­ми́­те­лю во ю́нос­ти мое́й; Иису́­се, по­хва­ло́ в ста́­рос­ти мое́й. Иису́­се, на­де́ж­де в сме́р­ти мое́й; Иису́­се, жи­во­те́ по сме́р­ти мое́й. Иису́­се, уте­ше́­ние мое́ на су­де́ Тво­е́м; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не по­сра­ми́ ме­не́ тог­да́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Про­по­ве́д­ник бо­го­но́с­ных ве­ща́­ние и гла­го́­лы ис­пол­ня́я, Иису́­се, на зем­ли́ я́вль­ся и с че­ло­ве́­ки Не­вме­сти́­мый по­жи́л еси́, и бо­ле́з­ни на́­ша подъ­я́л еси́, от­ню́­ду­же ра́­на­ми Тво­и́ми мы ис­це­ле́в­ше, пе́­ти на­вы­ко́­хом: Алли­лу́иа.

Воз­сия́ все­ле́н­ней про­све­ще́­ние и́с­ти­ны Твоея́, и от­гна́­ся лесть бе­со́в­ская: и́до­ли бо, Спа́­се наш, не тер­пя́­ще Твоея́ кре́­пос­ти, па­до́­ша. Мы же, спа­се́­ние по­лу­чи́в­ше, во­пи­е́м Ти:

Иису́­се, и́с­ти­но, лесть от­го­ня́­щая; Иису́­се, све́­те, пре­вы́ш­ший всех све́т­лос­тей. Иису́­се, Ца­рю́, пре­мо­га́­яй всех кре́­пос­ти; Иису́­се, Бо́­же, пре­бы­ва́яй в ми́­лос­ти. Иису́­се, Хле́­бе Жи­во́т­ный, на­сы́­ти мя а́л­чу­ща­го; Иису́­се, ис­то́ч­ни­че ра́­зу­ма, на­по́й мя жа́ж­ду­ща­го. Иису́­се, оде́ж­до ве­се́­лия, оде́й мя тле́н­на­го; Иису́­се, по­кро́­ве ра́­дос­ти, по­кры́й мя не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, по­да́­те­лю про­ся́­щим, даждь мне плач за гре­хи́ моя́; Иису́­се, об­ре́­те­ние и́щу­щим, об­ря́­щи ду́­шу мою́. Иису́­се, от­вер­зи́­те­лю тол­ку́­щим, от­ве́р­зи се́рд­це мое́ окая́н­ное; Иису́­се, Ис­ку­пи́­те­лю гре́ш­ных, очи́с­ти без­за­ко́­ния моя́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Хо­тя́ со­кро­ве́н­ную та́й­ну от ве́­ка от­кры́­ти, я́ко ов­ча́ на за­ко­ле́­ние ве­де́н был еси́, Иису́­се, и я́ко а́г­нец пря́­мо стри­гу́­ща­го его́ без­гла́­сен, и я́ко Бог из ме́рт­вых вос­кре́сл еси́, и со сла́­вою на не­бе­са́ воз­не́сл­ся еси́, и нас со­воз­дви́гл еси́, зо­ву́­щих: Алли­лу́иа.

Ди́в­ную по­ка­за́ тварь, яв­ле́й­ся Тво­ре́ц нам: без се́­ме­не от Де́­вы во­пло­ти́­ся, из гро́­ба, пе­ча́­ти не ру­ши́в, вос­кре́­се, и ко апо́с­то­лом, две́­рем за­тво­ре́н­ным, с пло́­тию вни́­де. Те́м­же чудя́­щеся, вос­по­и́м:

Иису́­се, Сло́­ве не­об­ыме́н­ный; Иису́­се, Сло́­ве не­со­гля­да́е­мый. Иису́­се, си́­ло не­по­сти­жи́­мая; Иису́­се, му́­дро­сте не­до­мы́с­ли­мая. Иису́­се, Бо­жест­во́ не­опи­са́н­ное; Иису́­се, гос­по́д­ство не­ис­че́т­ное. Иису́­се, ца́рст­во не­по­бе­ди́­мое; Иису́­се, вла­ды́­чест­во без­ко­не́ч­ное. Иису́­се, кре́­пос­те вы­со­ча́й­шая; Иису́­се, вла́­сте ве́ч­ная. Иису́­се, Тво́р­че мой, уще́д­ри мя; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Стра́н­но Бо́­га во­че­ло­ве́ч­ша­ся ви́­дя­ще, устра­ни́м­ся су́ет­на­го ми́­ра и ум на Бо­же́ст­вен­ная воз­ло­жи́м. Се­го́ бо ра́­ди Бог на зе́м­лю сни́­де, да нас на не­бе­са́ воз­ве­де́т, во­пию́­щих Ему́: Алли­лу́иа.

Весь бе в ни́ж­них, и вы́ш­них ни­ка́­ко­же от­сту­пи́ Не­ис­че́т­ный, ег­да́ во́­лею нас ра́­ди по­стра­да́, и сме́р­тию Свое́ю на́­шу смерть умерт­ви́, и вос­кре­се́­ни­ем жи­во́т да­ро­ва́ пою́­щим:

Иису́­се, сла́­дос­те сер­де́ч­ная; Иису́­се, кре́­пос­те те­ле́с­ная. Иису́­се, све́т­лос­те ду­ше́в­ная; Иису́­се, быс­тро­то́ у́м­ная. Иису́­се, ра́­дос­те со́­вест­ная; Иису́­се, на­де́ж­до из­ве́ст­ная. Иису́­се, па́­мя­те пред­ве́ч­ная; Иису́­се, по­хва­ло́ вы­со́­кая. Иису́­се, сла́­во моя́ пре­воз­не­се́н­ная; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Па́­сты­рю мой, взы­щи́ ме­не́; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское без­пре­ста́­ни сла́­вит пре­свя­то́е и́мя Твое́, Иису́­се, на не­бе­си́: Свят, Свят, Свят, во­пию́­ще; мы же, гре́ш­нии на зем­ли́ бре́н­ны­ми уст­на́­ми во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ные я́ко­же ры́­бы без­гла́с­ныя ви́­дим о Те­бе́, Иису́­се, Спа́­се наш: не­до­уме́­ют бо гла­го́­ла­ти, ка́­ко Бог не­пре­ло́ж­ный и че­ло­ве́к со­вер­ше́н­ный пре­бы­ва́е­ши? Мы же та́ин­ству ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ве́р­но:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ ца́рст­вую­щих. Иису́­се, Вла­ды́­ко вла­де́ю­щих; Иису́­се, Су­дие́ жи­вы́х и ме́рт­вых. Иису́­се, на­де́ж­до не­на­де́ж­ных; Иису́­се, уте­ше́­ние пла́­чу­щих. Иису́­се, сла́­во ни́­щих; Иису́­се, не осу­ди́ мя по де­ло́м мо­и́м. Иису́­се, очи́с­ти мя по ми́­лос­ти Тво­е́й; Иису́­се, от­же­ни́ от ме­не́ уны́­ние. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ мы́с­ли сер­де́ч­ныя; Иису́­се, даждь ми па́­мять сме́рт­ную. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Спас­ти́ хо­тя́ мир, Вос­то́­че вос­то́­ком, к те́м­но­му за́­па­ду – ес­тес­тву́ на́­ше­му при­ше́д, сми­ри́л­ся еси́ до сме́р­ти; те́м­же пре­воз­не­се́­ся и́мя Твое́ па́­че вся́­ка­го и́ме­не, и от всех ко­ле́н не­бе́с­ных и зем­ны́х слы́­ши­ши: Алли­лу́иа.

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, Уте́­ши­те­лю, Хрис­те́ и́с­тин­ный, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, я́ко­же очи́с­тил еси́ де́­сять про­ка­же́н­ных, и ис­це­ли́ ны, я́ко­же ис­це­ли́л еси́ сре­бро­лю­би́­вую ду́­шу Зак­хе́а мы­та­ря́, да во­пи­е́м Ти, во уми­ле́­нии зо­ву́­ще:

Иису́­се, со­кро́­ви­ще не­тле́н­ное; Иису́­се, бо­га́т­ство не­ис­то­щи́­мое. Иису́­се, пи́­ще кре́п­кая; Иису́­се, пи­тие́ не­ис­чер­па́е­мое. Иису́­се, ни́­щих оде­я́ние; Иису́­се, вдов за­ступ­ле́­ние. Иису́­се, си́­рых за­щи́т­ни­че; Иису́­се, тру­жда́ю­щих­ся по́­мо­ще. Иису́­се, стра́н­ных на­ста́в­ни­че; Иису́­се, пла́­ваю­щих ко́рм­чий. Иису́­се, бу́р­ных оти́­шие; Иису́­се Бо́­же, воз­дви́г­ни мя па́д­ша­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное при­но­шу́ Ти не­до­сто́й­ный, во­пию́ Ти я́ко ха­на­не́а: Иису́­се, по­ми́­луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам страсть­ми́ лю́­те бе­ся́­щую­ся и я́рос­тию па­ли́­мую, и ис­це­ле́­ние даждь во­пию́­щу Ти: Алли­лу́иа.

Све­то­по­да́­тель­на све­ти́ль­ни­ка су́­щим во тьме не­ра­зу́­мия, пре́ж­де го­ня́й Тя Па́­вел, бо­го­ра­зу́м­на­го гла́­са си́­лу вну­ши́ и ду­ше́в­ную быс­тро­ту́ уяс­ни́; си́­це и ме­не́ те́м­ныя зе́­ни­цы ду­ше́в­ныя про­све­ти́, зо­ву́­ща:

Иису́­се, Ца­рю́ мой пре­кре́п­кий; Иису́­се, Бо́­же мой пре­си́ль­ный. Иису́­се, Го́с­по­ди мой пре­без­сме́рт­ный; Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой пре­сла́в­ный. Иису́­се, На­ста́в­ни­че мой пре­до́б­рый; Иису́­се, Па́­сты­рю мой пре­ще́д­рый. Иису́­се, Вла­ды́­ко мой пре­ми́­ло­сти­вый; Иису́­се, Спа́­се мой пре­ми­ло­се́р­дый. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ чу́вст­вия, по­тем­не́н­ныя страсть­ми́; Иису́­се, ис­це­ли́ мое́ те́­ло, оструп­ле́н­ное грех­ми́. Иису́­се, очи́с­ти мой ум от по́­мыс­лов су́ет­ных; Иису́­се, со­хра­ни́ се́рд­це мое́ от по́­хо­тей лу­ка́­вых. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Бла­го­да́ть по­да́ждь ми, всех дол­го́в ре­ши́­те­лю, Иису́­се, и при­ими́ мя ка́ю­ща­ся, я́ко­же при­я́л еси́ Пет­ра́, от­ве́рг­ша­го­ся Те­бе́, и при­зо­ви́ мя уны­ва́ю­ща­го, я́ко­же дре́в­ле Па́­вла, го­ня́­ща Тя, и услы́­ши мя, во­пию́­ща Ти: Алли­лу́иа.

Пою́­ще Твое́ во­че­ло­ве́­че­ние, вос­хва­ля́­ем Тя вси, и ве́­ру­ем со Фо­мо́ю, я́ко Гос­по́дь и Бог еси́, се­дя́й со От­це́м и хо­тя́й су­ди́­ти жи­вы́м и ме́рт­вым. Тог­да́ у́бо спо­до́­би мя дес­на́­го стоя́­ния, во­пию́­ща­го:

Иису́­се, Ца­рю́ пред­ве́ч­ный, по­ми́­луй мя; Иису́­се, цве́­те бла­го­во́н­ный, обла­го­уха́й мя. Иису́­се, теп­ло­то́ лю­би́­мая, со­гре́й мя; Иису́­се, хра́­ме пред­ве́ч­ный, по­кры́й мя. Иису́­се, оде́ж­до све́т­лая, укра­си́ мя; Иису́­се, би́­се­ре чест­ны́й, оси­я́й мя. Иису́­се, ка́­ме­ню дра­ги́й, про­све­ти́ мя; Иису́­се, со́лн­це пра́в­ды, осве­ти́ мя. Иису́­се, све́­те свя­ты́й, об­лис­та́й мя; Иису́­се, бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя из­ба́­ви мя. Иису́­се, из руки́ со­про­ти́в­ныя из­ми́ мя; Иису́­се, ог­ня́ не­уга­си́­ма­го и про́­чих ве́ч­ных мук сво­боди́ мя. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

О, пре­сла́д­кий и все­ще́д­рый Иису́­се! При­ими́ ны́­не ма́­лое мо­ле́­ние сие́ на́­ше, я́ко­же при­я́л еси́ вдо­ви́­цы две ле́п­те, и со­хра­ни́ до­стоя́­ние Твое́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ник, от не­ду́­га и гла́­да, от вся́­кия ско́р­би и смер­то­но́с­ныя ра́­ны, и гря­ду́­щия из­ми́ му́­ки всех, во­пию́­щих Ти: Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа. (Кондак чи­та­ет­ся трижды)

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те. Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Вла­ды́­ко Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́ Бо́­же мой, и́же не­из­ре­че́н­наго ра́­ди Тво­его́ че­ло­ве­ко­лю́­бия на ко­не́ц ве­ко́в во плоть обо­лки́й­ся от При­сно­де́­вы Ма­ри́и, сла́в­лю о мне Твое́ спа­си́­тель­ное про­мыш­ле́­ние, раб Твой, Вла­ды́­ко; пес­но­сло́в­лю Тя, я́ко Те­бе́ ра́­ди От­ца́ по­зна́х; бла­го­слов­лю́ Тя, Его́­же ра́­ди и Дух Свя­ты́й в мир при­и́де; по­кла­ня́ю­ся Тво­е́й по пло́­ти Пре­чи́с­той Ма­те­ри, та­ко­ве́й стра́ш­ней та́й­не по­слу­жи́в­шей; вос­хва­ля́ю Твоя́ А́н­гель­ская ли­ко­стоя́­ния, я́ко вос­пе­ва́­те­ли и слу­жи́­те­ли Тво­его́ ве­ли́­чест­вия; убла­жа́ю Пред­те́­чу Иоа́н­на, Те­бе́ кре­сти́в­ша­го, Го́с­по­ди; по­чи­та́ю и про­воз­вес­ти́в­шия Тя про­ро́­ки, про­слав­ля́ю апо́с­то­лы Твоя́ свя­ты́я; тор­жест­ву́­ю же и му́­че­ни­ки, свя­ще́н­ни­ки же Твоя́ сла́в­лю; по­кла­ня́ю­ся пре­по­до́б­ным Тво­и́м, и вся Твоя́ пра́­вед­ни­ки пе́с­тун­ствую. Та­ко­ва́­го и то­ли́­ка­го мно́­га­го и не­из­ре­че́н­наго ли́­ка Бо­же́ст­вен­на­го в мо­ли́т­ву при­во­жду́ Те­бе́, все­ще́д­ро­му Бо́­гу, раб Твой, и се­го́ ра́­ди про­шу́ мо­и́м со­гре­ше́­ни­ем про­ще́­ния, е́же да́­руй ми всех Тво­и́х ра́­ди свя­ты́х, из­ря́д­нее же свя­ты́х Тво­и́х щед­ро́т, я́ко бла­го­сло­ве́н еси́ во ве́­ки. Ами́нь.

сладчaйшему гDу нaшему ї>су хrтY.

Кондaкъ №, глaсъ >:

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz, восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща: ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3 љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3 гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй таков†z: Ї>се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе: ї>се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе. Ї>се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе: ї>се преслaвный, царeй ўкрэплeніе. Ї>се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе: ї>се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте. Ї>се прети1хій, монaхwвъ рaдосте: ї>се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте. Ї>се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе: ї>се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе. Ї>се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе: ї>се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7:

Ви1дz вдови1цу ѕёльнэ плaчущу гDи, ћкоже бо тогдA ўмлcрдивсz, сhна є3S на погребeніе нес0ма воскRси1лъ є3си2: си1це и3 њ мнЁ ўмлcрдисz, чlвэколю1бче, и3 грэхми2 ўмерщвлeнную мою2 дyшу воскRси2, зовyщу: Ґллилyіа.

Рaзумъ неуразумённый разумёти філjппъ и3щS, гDи покажи2 нaмъ nц7A, глаг0лаше. тh же къ немY: толи1кое врeмz сhй со мн0ю, не познaлъ ли є3си2, ћкw nц7ъ во мнЁ, и3 ѓзъ во nц7Ё є4смь; тёмже неизслёдованне, со стрaхомъ зовy ти: Ї>се, б9е предвёчный: ї>се, цRю2 преси1льный. Ї>се, вLко долготерпэли1вый: ї>се, сп7се премлcтивый. Ї>се, храни1телю м0й пребlгjй: ї>се, њчи1сти грэхи2 мо‰. Ї>се, tими2 беззакHніz мо‰: ї>се, tпусти2 непр†вды мо‰. Ї>се, надeждо моS, не њстaви менE: ї>се пом0щниче м0й, не tри1ни менE. Ї>се, создaтелю м0й, не забyди менE: ї>се, пaстырю м0й; не погуби2 менE. Ї>се сн7е б9іи, поми1луй мS.

Си1лою свhше ґпcлы њблекjй ї>се, во їеrли1мэ сэдsщыz, њблецы2 и3 менE њбнажeннаго t всsкагw бlготворeніz, теплот0ю д¦а с™aгw твоегw2, и3 дaждь ми2 съ люб0вію пёти тебЁ: Ґллилyіа.

И#мёzй богaтство млcрдіz, мытари2 и3 грёшники, и3 невBрныz призвaлъ є3си2 ї>се: не прeзри и3 менE нhнэ, под0бнаго и5мъ, но ћкw многоцённое мЂро, пріими2 пёснь сію2: Ї>се, си1ло непобэди1маz: ї>се, млcте безконeчнаz. Ї>се, красото2 пресвётлаz: ї>се, любы2 неизречeннаz. Ї>се, сн7е бGа живaгw: ї>се, поми1луй мS грёшнаго. Ї>се, ўслhши мS въ беззак0ніихъ зачaтаго: ї>се, њчи1сти мS во грэсёхъ рождeннаго. Ї>се, научи1 мz непотрeбнаго: ї>се, њсвэти1 мz тeмнаго. Ї>се, њчи1сти мS сквeрнаго: ї>се, возведи1 мz блyднаго. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ д7:

Бyрю внyтрь и3мёzй помышлeній сумни1тельныхъ, пeтръ ўтопaше: ўзрёвъ же во пл0ти тS сyща ї>се, и3 по водaмъ ходsща, познa тz бGа и4стиннаго, и3 рyку сп7сeніz получи1въ, речE: Ґллилyіа.

Слhша слэпhй, гDи, мимоходsща тS путeмъ, вопіsше: ї>се сн7е дв7довъ, поми1луй мS: и3 призвaвъ tвeрзлъ є3си2 џчи є3гw2. просвэти2 ќбw млcтію твоeю џчи мhслєнныz сeрдца, и3 менE вопію1ща ти2, и3 глаг0люща: Ї>се, вhшнихъ создaтелю: ї>се, ни1жнихъ и3скупи1телю. Ї>се, преисп0днихъ потреби1телю: ї>се, всеS твaри ўкраси1телю. Ї>се, души2 моеS ўтёшителю: ї>се, ўмA моегw2 просвэти1телю. Ї>се, сeрдца моегw2 весeліе: ї>се, тёла моегw2 здрaвіе. Ї>се сп7се м0й, сп7си1 мz: ї>се, свёте м0й просвэти1 мz. Ї>се, мyки всsкіz и3збaви мS: ї>се, сп7си1 мz недост0йнаго. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ є7:

БGот0чною кр0вію, ћкоже и3скупи1лъ є3си2 нaсъ дрeвле t зак0нныz клsтвы ї>се, си1це и3зми2 нaсъ t сёти, є4юже ѕмjй запsтъ ны2 страстьми2 плотски1ми, и3 блyднымъ наваждeніемъ, и3 ѕлhмъ ўнhніемъ, вопію1щыz ти2: Ґллилyіа.

Ви1дэвше џтроцы є3врeйстіи во w4бразэ человёчестэмъ создaвшаго рук0ю человёка, и3 вLку разумёвше є3го2, потщaшасz вётвьми ўгоди1ти є3мY њсaнна вопію1ще, мh же пёснь прин0симъ ти2 глаг0люще: Ї>се, б9е и4стинный: ї>се, сн7е дв7довъ. Ї>се, цRю2 преслaвный: ї>се, ѓгнче непор0чный. Ї>се, пaстырю преди1вный: ї>се, храни1телю во млaдости моeй. Ї>се, корми1телю во ю4ности моeй: ї>се, похвало2 въ стaрости моeй. Ї>се, надeждо въ смeрти моeй: ї>се, животE по смeрти моeй. Ї>се, ўтэшeніе моE на судЁ твоeмъ: ї>се, желaніе моE, не посрами2 менE тогдA. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ѕ7:

ПроповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе и3 глаг0лы и3сполнsz ї>се, на земли2 ћвльсz, и3 съ человёки невмэсти1мый пожи1лъ є3си2, и3 болBзни нaшz под8sлъ є3си2. tню1дуже рaнами твои1ми мы2 и3сцэлёвше, пёти навык0хомъ: Ґллилyіа.

ВозсіS вселeннэй просвэщeніе и4стины твоеS, и3 tгнaсz лeсть бэс0вскаz: јдwли бо, сп7се нaшъ, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. мh же сп7сeніе получи1вше, вопіeмъ ти2: Ї>се, и4стино, лeсть tгонsщаz: ї>се, свёте превhшшій всёхъ свётлостей. Ї>се цRю2, премогazй всёхъ крёпости: ї>се б9е, пребывazй въ млcти. Ї>се, хлёбе жив0тный, насhти мS ѓлчущаго: ї>се, и3ст0чниче рaзума, нап0й мS жaждущаго. Ї>се, nдeждо весeліz, њдёй мS тлённаго: ї>се, покр0ве рaдости, покрhй мS недост0йнаго. Ї>се, подaтелю просsщымъ, дaждь ми2 плaчь за грэхи2 мо‰: ї>се, њбрётеніе и4щущихъ њбрsщи дyшу мою2. Ї>се, tвeрзителю толкyщымъ, tвeрзи сeрдце моE nкаsнное: ї>се, и3скупи1телю грёшныхъ, њчи1сти беззакHніz мо‰. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ з7:

ХотS сокровeнную тaйну t вёка tкрhти, ћкw nвчA на заколeніе ведeнъ бhлъ є3си2 ї>се, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщаго є3го2 безглaсенъ, и3 ћкw бGъ и3з8 мeртвыхъ воскrлъ є3си2, и3 со слaвою на нб7сA вознeслсz є3си2, и3 нaсъ совоздви1глъ є3си2, зовyщихъ: Ґллилyіа.

Ди1вную показA твaрь, kвлeйсz творeцъ нaмъ, без8 сёмене t дв7ы воплоти1сz, и3з8 гр0ба печ†ти не руши1въ воскRсе, и3 ко ґпcлwмъ двeремъ затворє1ннымъ съ пл0тію вни1де. тёмже чудsщесz, воспои1мъ: Ї>се, сл0ве неwбымeнный: ї>се, сл0ве несоглzдaемый. Ї>се, си1ло непостижи1маz: ї>се, мyдросте недомhслимаz. Ї>се, б9ество2 неwпи1санное: ї>се, гDьство неисчeтное. Ї>се, цaрство непобэди1мое: ї>се, владhчество безконeчное. Ї>се, крёпосте высочaйшаz, ї>се, влaсте вёчнаz. Ї>се, тв0рче м0й, ўщeдри мS: ї>се сп7се м0й, сп7си1 мz. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Стрaннw бGа вочlвёчшасz ви1дzще, ўстрани1мсz сyетнагw мjра, и3 ќмъ на б9eствєннаz возложи1мъ: сегH бо рaди бGъ на зeмлю сни1де, да нaсъ на нб7сA возведeтъ, вопію1щихъ є3мY: Ґллилyіа.

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неисчeтный: є3гдA в0лею нaсъ рaди пострадA, и3 смeртію своeю нaшу смeрть ўмертви2, и3 воскrніемъ жив0тъ даровA, пою1щымъ: Ї>се, слaдосте сердeчнаz: ї>се, крёпосте тэлeснаz. Ї>се, свётлосте душeвнаz: ї>се, быстрото2 ќмнаz. Ї>се, рaдосте с0вэстнаz: ї>се, надeждо и3звёстнаz. Ї>се, пaмzте предвёчнаz: ї>се, похвало2 выс0каz. Ї>се, слaво моS превознесeннаz: ї>се, желaніе моE, не tри1ни менE. Ї>се, пaстырю м0й, взыщи2 менE: ї>се, сп7се м0й, сп7си2 менE. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ f7:

ВсE є3стество2 ѓгGльское, безпрестaни слaвитъ прес™0е и4мz твоE ї>се на нб7си2, с™ъ, с™ъ, с™ъ, вопію1ще: мh же грёшніи на земли2 брeнными ўстнaми вопіeмъ: Ґллилyіа.

Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкоже ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ тебЁ ї>се сп7се нaшъ: недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw бGъ непрел0жный, и3 человёкъ совершeнный пребывaеши; мh же тaинству дивsщесz, вопіeмъ вёрнw: Ї>се, б9е предвёчный: ї>се, цRю2 цaрствующихъ. Ї>се, вLко владёющихъ: ї>се, судіE живhхъ и3 мeртвыхъ. Ї>се, надeждо ненадeжныхъ: ї>се, ўтэшeніе плaчущихъ. Ї>се, слaво ни1щихъ: ї>се, не њсуди1 мz по дэлHмъ мои6мъ. Ї>се, њчи1сти мS по млcти твоeй: ї>се, tжени2 t менE ўнhніе. Ї>се, просвэти2 мо‰ мы6сли сердє1чныz: ї>се, дaждь ми2 пaмzть смeртную. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Сп7сти2 хотS мjръ вост0че вост0кwмъ, къ тeмному зaпаду є3стествY нaшему пришeдъ, смири1лсz є3си2 до смeрти. тёмже превознесeсz и4мz твоE, пaче всsкагw и4мене, и3 t всёхъ колёнъ небeсныхъ и3 земнhхъ слhшиши: Ґллилyіа.

ЦRю2 превёчный, ўтёшителю хrтE и4стинный, њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, ћкоже њчи1стилъ є3си2 дeсzть прокажeнныхъ, и3 и3сцэли2 ны2, ћкоже и3сцэли1лъ є3си2 сребролюби1вую дyшу закхeа мытарS, да вопіeмъ ти2 во ўмилeніи, зовyще: Ї>се, сокр0вище нетлённое: ї>се, богaтство неистощи1мое. Ї>се, пи1ще крёпкаz: ї>се, питіE неисчерпaемое. Ї>се, ни1щихъ њдэsніе: ї>се, вдHвъ заступлeніе. Ї>се, си1рыхъ защи1тниче: ї>се, труждaющихсz п0моще. Ї>се, стрaнныхъ настaвниче: ї>се, плaвающихъ к0рмчій. Ї>се, бyрныхъ њти1шіе: ї>се б9е, воздви1гни мS пaдшаго. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Пёніе всеумилeнное приношy ти недост0йный, вопію1 ти ћкw хананeа: ї>се поми1луй мS. не дщeрь бо, но пл0ть и4мамъ страстьми2 лю1тэ бэсsщуюсz, и3 ћростію пали1мую, и3 и3сцэлeніz дaждь вопію1щу ти2: Ґллилyіа.

Свэтоподaтельна свэти1льника сyщымъ во тьмЁ неразyміz, прeжде гонsй тS пavелъ, бGоразyмнагw глaса си1лу внуши2, и3 душeвную быстротY ўzсни2: си1це и3 менE тє1мныz зBницы душє1вныz просвэти2, зовyща: Ї>се, цRю2 м0й прекрёпкій: ї>се, б9е м0й преси1льный. Ї>се, гDи м0й пребезсмeртный. ї>се, создaтелю м0й преслaвный. Ї>се, настaвниче м0й пред0брый: ї>се, пaстырю м0й прещeдрый. Ї>се, вLко м0й премлcтивый: ї>се, сп7се м0й премлcрдый. Ї>се просвэти2 мо‰ чсе, и3сцэли2 моE тёло њструплeнное грэхми2. Ї>се, њчи1сти м0й ќмъ t п0мыслwвъ сyетныхъ: ї>се, сохрани2 сeрдце моE t п0хотей лукaвыхъ. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7i:

Бlгодaть подaждь ми2 всёхъ долгHвъ рэши1телю, ї>се, и3 пріими1 мz кaющасz, ћкоже пріsлъ є3си2 петрA tвeргшагосz тебE, и3 призови1 мz ўнывaющаго, ћкоже дрeвле пavла гонsща тS, и3 ўслhши мS вопію1ща ти2: Ґллилyіа.

Пою1ще твоE вочlвёченіе, восхвалsемъ тS вси2, и3 вёруемъ со fwм0ю, ћкw гDь и3 бGъ є3си2 сэдsй со nц7eмъ, и3 хотsй суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. тогдA ќбw спод0би мS деснaгw стоsніz вопію1щаго: Ї>се, цRю2 предвёчный, поми1луй мS: ї>се, цвёте бlгов0нный, њбlгоухaй мS. Ї>се, теплото2 люби1маz, њгрёй мS: ї>се, хрaме предвёчный, покрhй мS. Ї>се, nдeждо свётлаz, ўкраси1 мz: ї>се, би1сере чcтнhй, њсіsй мS. Ї>се, кaменю драгjй, просвэти2 мS: ї>се, сlнце прaвды, њсвэти1 мz. Ї>се, свёте с™hй, њблистaй мS: ї>се, болёзни душeвныz и3 тэлeсныz и3збaви мS. Ї>се, и3з8 руки2 сопроти1вныz и3зми1 мz: ї>се, nгнS неугаси1магw, и3 пр0чихъ вёчныхъ мyкъ свободи1 мz. Ї>се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ Gi:

Q преслaдкій и3 всещeдрый ї>се! пріими2 нhнэ мaлое молeніе сіE нaше, ћкоже пріsлъ є3си2 вдови1цы двЁ лє1птэ: и3 сохрани2 достоsніе твоE t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t нашeствіz и3ноплемє1нникъ, t недyга и3 глaда, t всsкіz ск0рби, и3 смертон0сныz рaны, и3 грzдyщіz и3зми2 мyки всёхъ, вопію1щихъ ти2: Ґллилyіа. Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwвъ тв0рче:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Возбрaнный воев0до:

Скачать верстку PDF

Сайт нуждается в средствах на оплату хостинга. С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.деньги.

Рекомендуем

С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.Деньги.

©2004-2017 — При использовании материалов ссылка обязательна.

Оценка 4.7 проголосовавших: 18
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here