Молитва пресвятой богородице из канона

Новая статья: молитва пресвятой богородице из канона на сайте святая-молитва.рф - во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Канон Пресвятой Богородице «Утоли болезни»

Пресвятая Богородица всегда оказывает помощь христианам, которые обращаются в молитвах к ее Небесному Заступничеству. Канон «Утоли болезни» содержит очень умилительные молитвенные просьбы к Пречистой Богоматери, чтобы Она защитила нас от тех или иных печалей, скорбей и болезней. Будем поэтому регулярно и с усердием молиться данный канон, чтобы Пресвятая Богородица уберегала нас от болезней и была неотступной Помощницей, когда они к нам приходят.

Порядок чтения по уставу

О ! Всепе́тая и всесла́вная Цари́це Богоро́дице, Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля, христия́нская наде́жда и Засту́пница. Печа́льным утеше́ние, ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние. Мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам гре́шным, не оста́ви раб Свои́х, и не отри́ни моле́ния недосто́йных. Мо́лимтися, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му, святы́я и чудотво́рный ико́ны Твоея́, и вопию́ще: с пла́вающими и в путь ше́ствующими, да пребу́дет ми́лость Твоя́. О! Влады́чице, ри́зою честною защити́, и во вся́цех ме́стех злых соблюди́. И моли́ся к ро́ждынемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́ше­му, да спасе́т от грех душа́ на́ша (дважды). Слава и ныне: той же.

Канон, глас 4-и.

О тве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, и воспою́ ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Запев: П ресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, услы́ши моли́тву раб Свои́х, моля́щихся Тебе́ (поклон) .

П ресвята́я Госпоже́ Влады́чице Бого­ро́дице, услы́ши глас моле́ния моего́, и умилосе́рдися о мне гре́шнем, погиба́­ющем, Пресвята́я Влады́чице, и в печа́­ли ме́сто да́руй ми ра́дость, да ра́дуяся воспева́ю Ти, Всепе́тая.

Запев. В лады́чице, ути́ши души́ моея́ свире́пства, поне́же мно́гия ско́рби и пе­ча́ли нападо́ша на мя, но от сих Влады­́чице, спаси́ мя гре́шнаго, да не поги́бну зле окая́нный.

Слава. Т ы еси́ кре́пость моя́ и утвер­же́ние, от врагов защище́ние, и сего́ ра́ди не убою́ся вра́жия преще́ния. Но при́сно пою́ Тя и сла́влю, Всепе́тая.

И ныне. Н апа́сти, бе́ды и ско́рби мно́гия нападо́ша на мя, и отяготи́ша мя. И от всего́ се́рдца молю́ Тя и вопию́: изба́ви мя зол и весе́лие ниспосли́.

Катавасия. С паси́ от бед рабы́ Своя́, Богоро́дице Де́во, я́ко вси по́ Бозе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к неруши́мей Стене́ и заступле́нию (поклон) .

Г о́споди, поми́луй (трижды,с поклонами) .

Л ук си́льных изнемо́же, а не́мощнии препоя́сашася си́лою. Сего́ ра́ди возвесели́ся, о́ Господе се́рдце мое́.

Запев. Т ы еси́ те́плая Предста́тельница, и тве́рдая Засту́пница, изба́ви мя Всесвята́я, от наше́дших мя напа́стей, Ты бо еси́ Влады́чице, па́дшим исправле́ние.

Запев. И зба́ви мя Пресвята́я, от сих на­па́стей и бед, и омраче́ния душе́внаго, и уны́ния. И вся стра́сти отжени́, от мене́ Чи́стая, да при́сно сла́влю Тя, Влады́чице.

Слава. К Тебе́ прибега́ю Пресвята́я, не пре́зри моя́ боле́зни и воздыха́ния, но при́зри на мя су́щаго в ско́рби, и сию́ мою́ печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблагода́тная.

И ныне. В иждь Влады́чице, беду́ мою́ и скорбь, и в тех лука́вый враг поглоти́ти мя и́щет, но ты Пречи́стая Влады́чице, препни́й то его злохи́трое кова́рство, да изба́влюся и сла́влю Тя, тве́рдую Засту́п­ницу, ра́дуяся. Катавасия.

Слава, и ныне. Седален, глас 2-й. М оли́твеница те́плая, купно и Стена необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно Ти вопие́м: Богоро́дице Влады́чице, предвари́ от бед изба́вити нас, Еди́на вско́ре заступа́ющи.

У слы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же. Я́ко роди́ся от Де́вы, да о́т лести изба́виши вопию́щия Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Запев. Т ы бо еси́ Пречи́стая Богоро́ди­це, наде́жда и утверже́ние мое́, и лю́тых ми бед освобожди́ние и в печа́ли утеше́ние и во упова́нии мое́м непоколеби́мыи сто́лпе. И в сих печа́лех бу́ди ми сла́дкое утеше́ние, и в беда́х ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предста́тельница. Тя бо Ма́ти Бо́жия стяжа́вше, от вся́ких бед избавля́юся, и ко спасе́нию напра́влюся (дважды) .

Слава. Т ы бо еси́ Пресвята́я Де́во, су́щим в бе́дах приближа́ешися, печа́льным помога́вши, исхи́тившихся исправля́вши, я́ко Ма́ти Зижди́теля су́щи.

И ныне. П риклони́ся к мольба́м раба́ Твоего́, Влады́чице, и не закосни́ мя от сих скорбе́й и бед, ви́димых и неви́димых враго́в от мене́ отжени́, да не зле поги́бну окая́нный. Катавасия.

Н ечести́вии не у́зрят сла́­вы Твоея́ Христе́, но мы Тя Единоро́дне, О́тчее заре́ние сла́вы Бо́жия, о́т нощи у́тренююще воспева́ем Тя, Милосе́рде.

Запев. С уди́ супоста́та моего́, и от напра́снаго оскорбле́ния, изба́ви мя осужде́наго, я́ко Ты еси́ Судию́ пра́веднаго поро­дила́ еси́, Всенепоро́чная. И́же бу́дет суди́ти ка́ждому по де́лом его́. Ты бо еси́ в напа́стех и в ско́рбех, ми́лостива защи­ща́вши, и́же под кро́в Твой прибега́ют, приими́ Пречи́стая, и мое́ сие моле́ние, от уны́лаго се́рдца моего́, да не зле́ во отча́янии поги́бну (дважды) .

Слава. М и́лостивым си и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, воззри́ на мя недосто́йнаго, и милосе́рдием Свои́м при́зри на мя. И обстоя́ния напа́стей свободи́, призыва́ющия Тя на́ помощь, Всечи́стая.

И ныне. П ервозда́нный Ада́м и Е́вва То­бо́ю, Пречи́стая, изба́вльшася от слез, с ни́ми же и аз припа́дающе молю́ся, да ми́лостию Си отреши́ши боле́зненыя сле́зы. И да́си ми поле́зное утеше́ние. Катавасия.

Б у́ря ми мно́гих согреше́нии мои́х потопля́ет, и изнемога́ет дух мой. Но Ты, Го́споди, я́ко Ми́лостив соше́д, возведи́ живо́т мой.

Запев. В нуши́ печа́льный вопль раба́ Твоего́, тре́бующи по́мощи Твоея́, Богома́ти, Ты бо еси́ упова́ние мое́; но потщи́ся печа́ль мою́ на ра́дость преложи́ти.

Запев. И зба́ви мя Бо́жия Ма́ти от язы́­ка льсти́ва; от челове́ка непра́ведна изми́ мя без па́кости: вся бо Ты мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля су́щи.

Слава. В ем Тя Богоблагода́тная, много­тру́дным целе́бницу; и аз не́мощныи, ду́­хом и усты́ зову́: от напа́сти сея́ и печа́ли свободи́, и спаси́ мя Влады́чице, к Тебе́ прибега́юща.

И ныне. И зба́ви мя от па́кости сея́ и бед, Богоневе́сто, Тя бо устро́й Бог на спасе́ние и заступле́ние на́ше Хода́таицу, и сего́ ра́­ди мне, недосто́йному, исхода́тайствуй от сея́ печа́ли свобожде́ние. Катавасия.

Слава, и ныне. Кондак, глас 8-и. П лот­ски́м неду́гом многови́дным, и душе́вным страсте́м многообра́зным, исцеле́ние обре́т Тобо́ю, Преиепоро́чная. Печа́лем же разреше́ние, беда́м и ско́рбем премене́ние, и гото́вое и ско́рое избавле́ние. Ве́рою несуме́нною, и те́плым се́рдцем испове́даю Твоя́ ми́лости, Влады́чице. Сыно́м же челове́ческим мно́гая Твоя́ чудеса́. И молю́ся, кро́вом крилу́ Твое́ю при́сно со­блюсти́ и сохрани́ти мя всегда́, да зову́ Ти: ра́дуйся Неве́сто Неневе́стная.

Икос. К Богоро́дице любо́вию возопие́м, со умиле́нием се́рдца, и со смире́нием духа. Те́пле припа́дающе, и благода́рьствене глаго́люще. Ра́дуйся, гра́де Госпо́­день. Ра́дуйся, ски́петро Давы́дов. Ра́дуй­ся, пола́то одушевле́нная. Ра́дуйся, ру́чко Боже́ственыя ма́нны. Ра́дуйся, Купино́ неопали́мая. Ра́дуйся, све́щниче и свеще́ све́ту. Ра́дуйся, Госпоже́ Де́во, Боже́ственная Одиги́трие. Ра́дуйся, горо́ Бо́жия присе́нная. Ра́дуйся, огнено́сныи престо́ле. Ра́­дуйся, ле́ствице и дверь небе́сная. Ра́дуй­ся, же́зле невла́жно прозябы́и. Ра́дуйся, Хода́таице жи́зни ро́ду челове́ческому. Ра­́дуйся, я́ко спаса́еши всех от вся́ких бед и скорбе́й. Твои́ бо есмы́ раби́, дася́ не постыди́м.

Прокимен, глас 4-и. П омяну́ и́мя Твое́, во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: О тры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз де́ла моя́ Царе́ви.

В о́ дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во́ град ию́дов, и вни́де в дом Заха́риин, и нелова́ Елисаве́ть. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́ть целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во́ чреве ея́. И испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́ть, и возопи́ гла́сом ве́лиим и рече́: благо­слове́нна Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне се, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне́? Се́ бо я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во́ чреве мое́м. И блаже́на Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей о́т Господа. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о́ Бозе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́на смире́ние рабы́ Своея́, се́ бо от ны́не блажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льныи, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею́, я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Стихера, глас 6-и. Н е оста́ви нас в челове́ческое предстоя́ние, Пречи́стая Влады́чице, но приими́ моле́ние раб Свои́х, ско́рби у́бо обдержа́т ны, терпе́ти не мо­́жем, от бесо́вскаго стреля́ния, покро́ва не стяжа́хом нигде́же, прибе́гнути страстни́и, всегда́ побежда́еми. Утеше́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́ Влады́чице ми́ру; упо­ва́ние и Предста́тельница ве́рным, не пре́зри моле́ния на́ша, но соверше́на сотвори́.

С пасы́и во огни́ Авраа́мския Си де́ти. И халдем́и уби́в, я́же без пра́вды пра́ведныя уловля́ху. Препе́тыи Го́споди Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Запев. Т ы еси́ Пречи́стая Богоро́дице, Покрови́тельница моя́ и непреста́нное ра́дование души́ моея́. Но О! Влады́чице, и в наше́дших на мя сих неча́емых скорбе́х утеше́ние. И сего́ ра́ди аз недосто́йный раб Твой, всенаде́жно вопию́ Ти: поми́­луй мя па́дшаго.

Запев. Т ы еси́ Пречи́стая Богоро́дице, Покрови́тельница моя́ и непреста́нное ра́дование души́ моея́. Но О! Влады́чице, от наше́дших на мя, одержи́маго ле́пыми беды́, и неуте́шимыя печа́ли изба́ви.

Слава. И сцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Вла­ды́чице, заступи́ мя, раба́ Твоего́. И изба́­ви мя от оболга́ния сего́ непра́веднаго, и от вся́каго наве́та и развраще́ния изми́ мя, Преблагослове́нная.

И ныне. С окруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же на мя изощре́ны суть. Аз бо ины́я по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́ Чи́стая, и к Тебе́ прибега́ю: не попусти́ ми поги́бнути, я́ко Тебе́ возмо́жна суть. Катавасия.

Р а́дующеся по осужде­́нию мучи́тельску о́троцы, я́ко не бого́м скве́рным послу́жат всем, но живо́му Бо́гу; на огнь дерзну́ша, от А́нгела же прохлажда́еми песнь глаго́лаху: де́ла Го­спо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те Его́ во́ веки.

Запев. Д у́шу мою́ сохрани́, покро́вом крылу́ Твое́ю, Преблагослове́ная Богоро­́дице Де́во. И от разли́чных на мя бед и скорбе́й изба́ви, да не пора́дуется враг мое́й поги́бели, но да просла́влю Тя, Ма­́терь Бо́жию во́ веки.

Запев. А з удали́хся по́мощи челове́ческия, иска́ти прибего́х к Тебе́, Пренепоро́чная. Ты еси́ всенаде́жная Храни́тель­ница христия́ном, днесь к покро́ву Твое­му́ притеко́х, принужде́нием беды́ сея́. Но Ты ма́терьне поми́луй мя, да сла́влю Тя во́ веки.

Слава. Т ы еси́ Пречи́стая, просвеще́ние мое́, и избавле́ние, Ты бо еси́ побо́рница моя́ всера́достна. Ты еси́ наде́жда, и неруши́мая стена́, сла́ва и хвала́ моя́, Пренепоро́чная Де́во. Тебе́ усе́рдно покланя́юся (поклон), и вопию́: спаси́ мя отча́яннаго, да просла́влю Тя во́ веки.

И ныне. Н а Тя наде́жду спасе́ния мое­го́ возложи́х, неискусобра́чная Богома́ти, и на́ помощь призыва́ю Тя: спаси́ мя от печа́ли сея́ и напа́сти. И разреши́ плени́цы зол мои́х, и всех скорбе́й мои́х изба́ви мя, да сла́влю Тя во́ веки. Катавасия.

С отвори́ держа́ву мы́ш­цею Свое́ю, низложи́ бо си́льныя со прес­то́л, и вознесе́ смире́нныя Бог изра́илев; в них же посети́ нас, Восто́к свы́ше, и на­пра́вил ны есть на путь ми́рен.

Запев (поклон). И́ зсше бо я́ко скуде́ль от печа́ли кре́пость моя́, и ко а́ду прибли́жихся, от язв душепа́губных зол. Предвари́ Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м.

И схи́ти мя, от обдержа́щих мя скорбе́й, руко́ю ми́лостивою, да просла́влю Тя, Чи́стая при́сно Де́во.

Запев. С е́ти лука́вых и злочести́вых челове́к сокруши́, Чи́стая Богороди́тельнице. Исхи́ти мя неврежде́нно, Твой бо есмь раб, обра́дуй мя Обра́дованная, я́ко с То­бо́ю Госпо́дь, и аз вопию́ Ти: ра́дуйся Преблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая при́сно Де́во.

Слава. В сенепоро́чная Отрокови́це, всех ве́рных кре́пкое упова́ние христия́­ном. Бу́ди и о мне неотсту́пная моле́бница к Сы́ну Своему́ и Бо́гу, в Тро́ице сла́­вимому, освобожде́ние всея́ наше́дшия на мя напа́сти, да вопию́ Ти: ра́дуйся Чи́стая при́сно Де́во.

И ныне. Т ы бо еси́ кре́пость моя́ Пре­чи́стая, прибе́жище и Стена́ необори́мая, Ты еси́ те́плая к Бо́гу моле́бница, вся́ких мя напа́стей и бед свободи́, еди́на Благослове́ная. И ра́тующим на мя всу́е, разжени́ я́ко прах. Да вопию́ Ти: ра́дуйся Преблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая при́­сно Де́во. Катавасия.

Задостойник: В лады́чице, приими́ моли́тву раб Свои́х (поклон земной) .

Т рисвято́е, и по О тче наш. Молитва Исусова. Тропарь: О ! Всепе́тая и всесла́вная Цари́це Богоро́дице. Слава, и ныне, кондак: Плотски́м неду́гом многови́дным. Г о́споди поми́луй (40, с поклонами) . Сла­ва, и ныне. Ч естне́йшую херуви́м. Слава, и ныне. Г о́споди поми́луй (дважды) Г о́спо­ди благослови́ (с поклонами) .

Отпу́ст. Г о́споди, Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Ти Ма́тере, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Г о́споди, поми́луй (трижды), и обычные исходные поклоны .

Статьи
Спецпроекты
«Русская вера»

При перепечатке материалов ссылка на сайт обязательна!

Канон молебный ко Пресвятой Богородице

Поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Tворение Феостирикта монаха.

Тропaрь Богородице, глас 4-й

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы. (Дважды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: aще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избaвил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны? Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасaеши присно от всяких лютых.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипaче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знaю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукaвое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегдa судити Ти. Се бо, в беззакониих зачaт есмь, и во гресех роди мя мaти моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и пaче снега убелюся. Слуху моему дaси рaдость и веселие; возрaдуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святaго не отыми от мене. Воздaждь ми рaдость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избaви мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрaдуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и устa моя возвестят хвалу Твою. Яко aще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигaемая; тогда возложaт на олтaрь Твой тельцы.

Канон ко Пресвятой Богородице, глас 8-й

Ирмо́с: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежaв, изрaильтянин вопияше: избaвителю и Богу нашему поим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Многими содержимь напaстьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о, Мaти Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страстей мя смущaют прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Спaса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избaвитися ми лютых: к Тебе бо ныне прибегaя, простирaю и душу и помышление.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби, едина Богомaти, яко благая, Благaго же Родительница.

Ирмо́с: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желaний крaю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстaтельство и покров жизни моея полагaю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристaнищу Твоему, благих виновна; верных утверждение, едина Всепетая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родилa еси, едина Пречистая.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Лютыми недуги и болезненными страстьми истязaему, Дево, Ты ми помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждивaемое.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегaем, яко нерушимей стене и предстaтельству.

Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

Моление теплое и стенa необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари, и от бед избaви нас, едина вскоре предстaтельствующая.

Ирмо́с: Услышах, Господи, смотрения Твоего тaинство, разумех дела Твоя и прослaвих Твое Божество.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Милосердия Твоего бездну призывaющу подaждь ми, яже Благосердаго рождшая и Спaса всех поющих Тя.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наслаждaющеся, Пречистая, Твоих даровaний, благодaрственное воспевaем пение, ведуще Тя Богомaтерь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

На одре болезни моея и немощи низлежaщу ми, яко Благолюбива, помози, Богородице, едина Приснодево.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя, Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.

Ирмо́с: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подaждь нам, Человеколюбче.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия рождшая виновнаго.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Избaви нас от бед, Богородице чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк ум преимущий.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет рождшая Божественный и превечный.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего сподобльшая, и здрaвие молитвами Твоими подaждь ми.

Ирмо́с: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издaв смерти, тлением и смертию мое естество, ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избaвити.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстaтельницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напaстей решaщу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от тли страстей моих избaвити мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко стену прибежища стяжaхом, и душ всесовершенное спасение, и прострaнство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно рaдуемся: о, Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей: но, Бога и Спaса миру и Избaвителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли недуг возстaви мя.

Предстaтельство христиан непостыдное, ходaтайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глaсы, но предвари, яко Благaя, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися на умоление, предстaтельствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Другой кондaк, глас тот же

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвaлимся, Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.

Стихира, глас тот же

Не ввери мя человеческому предстaтельству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя, терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну, окаянный, всегда побеждaемь, и утешения не имам, разве Тебе, Владычице мира, уповaние и предстaтельство верных, не презри моление мое, полезно сотвори.

Ирмо́с: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногдa, верою Троическою плaмень пещный попрaша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наше спасение якоже восхотел еси, Спaсе, устроити, во утробу Девыя вселился еси, Юже миру предстaтельницу показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Волителя милости, Егоже родилa еси, Мaти чистая, умоли избaвитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, благословен еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую, и столп утверждения, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступaющих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спaса Христа нам рождшая.

Ирмо́с: Царя Небеснаго, Егоже поют вои aнгельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во веки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прослaвлю, Чистая, во веки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Исцелений богатство изливaеши верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое рождество.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Напaстей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Ирмо́с: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величaюще.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пристaнище и предстaтельство к Тебе прибегaющих буди, Дево, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселие.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездрaвия во здрaвие претворяющи.

Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избaвльшую нас от клятвы, Владычицу мира песньми почтим.

От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегaю, Благодaтней, надеждо ненадежных, Ты ми помози.

Владычице и Мaти Избaвителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходaтайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о, Владычице мира, буди Ходaтаица!

Поем прилежно Тебе песнь ныне, всепетой Богородице, рaдостно: со Предтечею и всеми святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны.

Вся aнгелов воинства, Предтече Господень, апостолов двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже спастися нам.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Богородице, спаси мя.

Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстaтельницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомaти, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, aще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхaние мое приимет, aще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто пaче Тебе в напaстех защитит? Услыши убо стенaние мое, и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мaти Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптaние мое, но буди мне Мaти и заступница. Вручaю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной жизни, да плaчуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, aще не к Тебе, уповaнию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О, Владычице Царице Небесная! Ты мне уповaние и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагaя и скорая заступнице! Покрый Твоим ходaтайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О, Мaти Господа моего Творцa! Ты еси корень девства и неувядaемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты подaждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избaвлюся от всякия беды и напaсти, о пренепорочная и преслaвная Божия Мaти Марие. Темже со уповaнием глаголю и вопию: радуйся, благодaтная, радуйся, обрaдованная; радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою.

Оценка 4.7 проголосовавших: 18
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here